16 mai 2011

La Chevrolet corvette (1978-1979)(Retrorencard juin 2010)

Chevrolet_corvette__1978_1979__Retrorencard_juin_2010__01Chevrolet_corvette__1978_1979__Retrorencard_juin_2010__02

Posté par gege67400 à 10:37 - - Permalien [#]
Tags : ,

02 février 2011

La Chevrolet corvette type C3 de 1978 (Rencard du Burger King aout 2009)

Chevrolet_corvette_type_C3_de_1978__Rencard_du_Burger_King_aout_2009__01
Chevrolet_corvette_type_C3_de_1978__Rencard_du_Burger_King_aout_2009__02

Posté par gege67400 à 20:00 - - Permalien [#]
Tags : ,
03 novembre 2010

La Chevrolet corvette C3 stingray de 1974 (Retrorencard juin 2010)

Chevrolet_corvette_C3_stingray_de_1974__Retrorencard_juin_2010__01
Chevrolet_corvette_C3_stingray_de_1974__Retrorencard_juin_2010__02

Posté par gege67400 à 09:26 - - Permalien [#]
Tags : ,
08 mars 2010

La Chevrolet corvette coupe (Rencard du Burger King)

Chevrolet_corvette_stingray_coupe__Rencard_du_Burger_King__01
Chevrolet_corvette_stingray_coupe__Rencard_du_Burger_King__02

Posté par gege67400 à 15:06 - - Permalien [#]
Tags : ,
17 août 2009

La Chevrolet corvette de 1971 (RegioMotoClassica 2009)

Chevrolet_corvette_stingray__1971__01

Chevrolet_corvette_stingray__1971__02

Posté par gege67400 à 13:59 - - Permalien [#]
Tags : ,
04 août 2009

La Chevrolet corvette custom (RegioMotoClassica 2009)

Chevrolet_corvette_custom_01

Chevrolet_corvette_custom_02

Posté par gege67400 à 17:18 - - Permalien [#]
Tags : ,
16 juin 2009

La Chevrolet corvette type C3 360 CH 1968 (RegioMotoClassica 2009)

Chevrolet_corvette_type_C3_360_CH_1968_01

Chevrolet_corvette_type_C3_360_CH_1968_02

Posté par gege67400 à 22:09 - - Permalien [#]
Tags : ,
10 mars 2009

La Chevrolet corvette (retrorencard67)

Chevrolet_corvette_01

Chevrolet_corvette_02

Posté par gege67400 à 15:44 - - Permalien [#]
Tags : ,